COPKO


hydraulic bar benderhydraulic bar cutterเครื่องดัดเหล็กปลอกเสา ปลอกคานสายจี้ปูน สายจี้คอนกรีตเครื่องยนต์ฮอนด้า GX160

กรรไกรตัดเหล็กเส้นกรรไกรตัดเหล็กแผ่นชะแลงล้อปากกาจับเหล็กเครื่องตัดอิฐบล็อค อิฐตัวหนอน อิฐบล็อคปูพื้นซีแพ็ค